Projekt UE

Beneficjent: BMY SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Niebieski Kalendarz

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie interaktywnej aplikacji mobilnej „Niebieski Kalendarz” dla osób dotkniętych przemocą oraz rodzin w kryzysie.

Planowane efekty: Aplikacja „Niebieski Kalendarz” ma zadanie wspierać użytkowników w trudnej sytuacji rodzinnej, odpowiadając na potrzebę szybkiej, dyskretnej, bezpiecznej i skutecznej pomocy w zakresie prowadzenia wglądu w sytuację użytkownika, a także zapewnienia kontaktu ze specjalistami.

Wartość projektu: 1 154 581,34 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 947 265,30 zł