krzysztof-sarzala

Krzysztof Sarzała

Zawód: Pedagog, Terapeuta, Trener
Miejsce pracy: GUM-ed, WSB, Fundacja Ukryte Skrzydła, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzeleżnieniomm
Krzysztof Sarzała – z zawodu: pedagog, terapeuta, autor projektów Centrum Interwencji Kryzysowej
(CIK) w Gdańsku (kierował placówką w latach 1997-2019), PIK w Starogardzie Gdańskim. Wcześniej
także wieloletni przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdańsku. Rozpoczynał pracę
zawodową jako socjoterapeuta, specjalista profilaktyki uzależnień i interwenient kryzysowy. Obecnie,
prowadzi zajęcia dydaktyczne na trójmiejskich uczelniach GUM-ed, WSB, zajmuje się indywidualną
praktyką terapeutyczną, pracuje z rodzicami dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, z osobami z
niepełnosprawnościami oraz jako koordynator GBG w Fundacji Ukryte Skrzydła. Jest od początku
istnienia Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy (obecnie przy Dyrektorze KCPU) jej członkiem.

Niedawno dodana publikacje

Wywiad z Panem Krzysztofem Sarzałą.

Projekt „gra w dobre zachowania” ma na celu pielęgnowanie dobrych postaw u dzieci, zwłaszcza w długofalowym ujęciu.

Wywiad z Panem Krzysztofem Sarzałą.

Projekt „gra w dobre zachowania” ma na celu pielęgnowanie dobrych postaw u dzieci, zwłaszcza w długofalowym ujęciu.