Child Alert - jakie kryteria muszą zostać spełnione przy ogłoszeniu?

2 minut czytania
13.06.2022

Zaginięcie i brutalne morderstwo 9-letniej Amber wstrząsnęło przed laty Stanami Zjednoczonymi. Ta tragedia stała się impulsem do stworzenia systemu alarmowego pozwalającego na maksymalnie szybkie rozpowszechnienie wizerunku dziecka i okoliczności jego porwania w dostępnych mediach. Tak powstał znany na całym świecie Child Alert (Amber Alert), od 2013 roku wdrożony w Polsce i od tamtej pory użyty 4 razy. To wyjątkowe narzędzie umożliwiające sprawne nagłośnienie porwania dziecka, w sytuacji, kiedy zagrożone jest jego zdrowie i życie.

Aby możliwe było ogłoszenie Child Alert, muszą zostać spełnione łącznie następujące kryteria

1. w dniu zaginięcia dziecko nie ukończyło 18. roku życia, 

2. istnieje podejrzenie, że dziecko zostało porwane albo jego zdrowiu lub życiu zagraża niebezpieczeństwo, 

3. rodzic (opiekun prawny) wyrazi pisemną zgodę na ogłoszenie komunikatu (jeśli z taką osobą nie ma kontaktu, zgodę wyraża sąd rodzinny i nieletnich), 

4. istnieje realne przypuszczenie, że komunikat zadziała, 

5. podano niezbędne informacje pozwalające na przygotowanie komunikatu.

Uruchomienie Child Alertu następuje na wniosek kierownika lub dyżurnego jednostki Policji prowadzącej poszukiwania osoby zaginionej po uprzednim stwierdzeniu zaistnienia kryteriów do jego uruchomienia.

Pamiętaj, jeśli Twoje dziecko zaginie, niezwłocznie przekaż niezbędne informacje policji i wszelkim innym właściwym służbom, w szczególności:

1. przekaż organom ścigania i innym instytucjom zdjęcie dziecka oraz numer telefonu, jeśli posiada,

2. dokładnie opisz wygląd swojego dziecka, co w jego wyglądzie i zachowaniu zwraca uwagę, 

3. przekaż, jakie miejsca Twoje dziecko najbardziej lubi, gdzie można rozpocząć poszukiwania, 

4. dokładnie wskaż, co działo się w ciągu ostatniej doby przed zaginięciem oraz czy cokolwiek zwróciło Twoją uwagę w zachowaniu dziecka,

5. przekaż informacje na temat stanu zdrowia, w tym psychicznego dziecka, w szczególności na temat przyjmowanych leków, schorzeń i chorób, z jakimi się boryka.

Każda informacja jest w takiej sytuacji ważna! Nie zatajaj niczego i przekazuj każdą informację, nawet jeśli wydaje Ci się ona nieistotna. 

Obecnie procedury związane z Child Alert w Polsce reguluje zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Od chwili uruchomienia tego systemu w Polsce został on uruchomiony 4 razy – po raz pierwszy w kwietniu 2015 roku w sprawie uprowadzonej Mai, po raz drugi w listopadzie 2015 roku w sprawie trzyletniego Fabianka, kolejny raz w 2019 roku, kiedy zniknęła mała Amelka i jej mama. Ostatnie uruchomienie Child Alert miało miejsce w lutym 2020 roku, kiedy ojciec uprowadził 10-letniego Ibrahima. 

Pamiętaj – każde zaginięcie to osobna historia, każde bezwzględnie należy zgłosić na policję.