Czy mogę nie płacić alimentów w czasie wakacji?

2 minut czytania
21.07.2022

Kiedy rodzice żyją w odosobnieniu, harmonogram dzieci w okresie wakacyjnym ulega całkowitej zmianie. Często jest tak, że rodzic na stałe opiekujący się dzieckiem, w okresie letnim dzieli czas spędzany z dzieckiem z drugim rodzicem.

Zmiana sytuacji rodzica

Czas spędzany z dzieckiem w okresie wakacji rodzice dzielą między sobą nawet po połowie. W takich wypadkach rodzic płacący ustalone alimenty w ciągu roku szkolnego, może zastanawiać się, czy również będzie musiał opłacać je w czasie wakacji.
Faktycznie wraz z przybyciem dziecka sytuacja rodzica zobowiązanego do alimentów również ulega zmianie. Kiedy dziecko przebywa razem z nim, finansuje on całość życia tego dziecka. Koszty utrzymania obejmują jedzenie, poprzez zakupywanie prezentów, a często również ubrań.
Czy rodzic ten nadal będzie zobowiązany do tego, żeby wpłacić kwotę alimentów na dziecko do rąk rodzica, który zazwyczaj jest odbiorcą, a który przecież w tym okresie wakacyjnym nie zajmuje się dzieckiem?

Sposób wyliczania alimentów

Odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca. Oznacza to, że mimo zmiany sytuacji, w czasie wakacji nadal istnieje obowiązek zapłaty alimentów. Nawet w okresie, kiedy dziecko przebywa na stałe pod pieczą rodzica zobowiązanego do zapłaty alimentów. Dotyczy to zarówno alimentów zasądzonych orzeczeniem sądowym, jak również takich, które wynikają z zatwierdzonej ugody.
Rozwiązanie takie, chociaż pozornie może wydawać się niezbyt sprawiedliwe, ma swoje uzasadnienie. Wysokość zobowiązania alimentacyjnego jest bowiem obliczana w określony sposób. Na początku wylicza się wszystkie koszty, jakie rodzic zajmujący się na stałe dzieckiem musi wydatkować na dziecko w ciągu rok. Następnie koszty te dzieli się proporcjonalnie na wszystkie miesiące roku – taki sposób jest właściwy dla wyliczenia alimentów.

Alimenty w czasie wakacji

W związku z powyższym nie zawsze i nie w każdym miesiącu ponosi się równe koszty finansowania życia małoletniego. Możemy dla uproszczenia założyć, że alimenty, które płacimy latem, będą przeznaczone na przykład na zakup dodatkowej garderoby dla dziecka. Pieniądze te mogą również służyć zakupowi potrzebnych mu akcesoriów sportowych w okresie wakacji bądź książek w trakcie roku szkolnego. Niezależnie jednak od filozofii, która stoi za tymi rozwiązaniami, powinieneś wiedzieć, że nie ma takiej możliwości, aby uniknąć płacenia alimentów w okresie wakacyjnym, kiedy zajmujesz się dzieckiem.
Jeśli podejmiesz decyzję o braku opłaty alimentów, możesz ponieść ryzyko egzekucji komorniczej. Zawsze więc lepiej i bezpieczniej taką sprawę wyjaśnić z drugim rodzicem.